Tàu chiến

BATTLESHIP YAMATO

400,000

Tàu chiến

BISMARCK BATTLESHIP

350,000

Tàu chiến

Golden Hind

160,000

Tàu chiến

Kongo

110,000
400,000

Tàu chiến

Ốc thuyền

240,000

Tàu chiến

Phà Du Lịch

90,000

Tàu chiến

PLAN LIAONING CV16

250,000
240,000

Tàu chiến

Tàu hoàng gia Anh

120,000

Tàu chiến

Tàu ngọc trai đen

240,000
240,000