Phương tiện

1908 FORD MODEL T

120,000

Phương tiện

1965 Ford Mustang

120,000

Phương tiện

1989 BATMOBILE

110,000

Phương tiện

APOLLO LUNAR MODULE

100,000

Phương tiện

Apollo Lunar Rover

95,000

Phương tiện

Batmobile

110,000

Phương tiện

Batmobile 2016

110,000

Phương tiện

Cần trục – Màu

180,000

Phương tiện

HALO – UNSC GUNGOOSE

130,000

Phương tiện

Máy cày

120,000

Phương tiện

Máy san nền

130,000

Phương tiện

Máy ủi

130,000