Côn trùng

Bọ Cạp

85,000

Côn trùng

Bọ Ngựa

80,000

Côn trùng

Bọ Vừng

80,000

Côn trùng

Chuồn Chuồn

80,000
145,000

Côn trùng

Hạc Vàng

350,000

Côn trùng

Nhện

80,000